Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

cách làm một số loại Ma tran

Mình đưa một số loại ma trận cho các bạn học làm ha
B1: Ấn mode chọn SD, sau đó ấn 9M+ đến 42 lần,ấn tiếp 2 và sau đó ấn nút lên nhấn 303030...3 đến hết được thì thôi.
B2:Ấn = = tiếp ấn 0 1 và ấn nút qua trái đến khi tới sát số 3( cách làm như ma trận bình thường), ấn tiếp shift del để hiện dấu nhấy(chèn) sau đó nhấn del để xóa hết 303030...3 đó đi. Khi xóa hết, màng hình lúc này trắng ko còn các số 3030 nữa. Bây giờ bạn ấn thêm một lần del nữa, bây giờ màng hình hiện lên các kí tự khác nhau như: mpmp.v..v...Mặc kệ bạn ko cần để ý tới, bạn ấn shift del để tắt dấu nhấy di và nhập đoạn mã shift nCr .nCr. nCr. ( để ra P.C.C.) đến khi thấy chữ log xornm thì bạn vào giữa chỗ trống của 2 kí tự đó và chèn số 0 vào.
B3: Lúc này, bạn chỉ việc lui về ban đầu đến hết được thì thôi, ấn shift del để hiện dấu nhấy và ấn del del 9. Xong phần I.
B4: Bạn ấn nút ON hoặc nút AC để tắt ma trận đi, tiếp bạn ấn nút lên và ấn 5 rùi ấn = = và sau đó ấn 0 1. Lúc này bạn ấn del del, màng hình hiện lên : : : P.C.C.P..bạn ấn nút qua trái tới đầu 2 dấu : ( bước này quan trọng, nếu bạn thấy có ba dấu hai chấm thì lui 3 lần, còn hai dấu chấm thì lui 2 lần. Chú ý : phải tới chỗ dấu hai chấm đầu tiên rồi mới lui và ko nên lui quá, nếu lui quá thì bạn sẽ làm lại từ đầu đấy) và Ấn shift nCr. nCr.nCr. cứ như thế đến hết được thì thôi.
B5: Sau khi ấn như trên thì bạn ấn nút tới sẽ thấy log xornm thì chèn số 0 vào, bạn ấn lui về đến hết được và bạn ấn nút shift del và del del 9, màng hình lúc này hiện lên cho bạn chọn, bạn ấn 0 1 rùi ấn shift del để tắt dấu nháy , chèn bất kì kí tự nào bạn muốn( vd: 1,2,3,4...Ans hay sin v...v....) cứ mỗi kí tự là mỗi kiểu khác nhau và cuối cùng bạn ấn shift del del del 9. Xong bây giờ bạn có chạy bất kì kiểu kí tự nào bạn muốn.

Bai khac
Còn cách này nữa nè ( làm máy hiện ra hình con heo ) .
- Mode 3,1 ,9 rồi M+ tới 40 rồi dừng lai(
nÕu Ên qu¸ 40 lÇn th× cø tiÕp tôc Ên ®Õn hÕt råi ÊnAC  sau đó bấm mũi tên đi lên cho hiện ra chữ Freq40= sau đó bấm 3030303030... kết thúc là số 3 sau đó là bằng bằng ( = = 2 lan ) an 0,1 và bấm dấu mũi tên sang trái bấm cho đến sát số 3 sau đó bấm Shift DEL bấm del cho hết số dẫy số 3,0 nhớ để ý nhé .Sau khi bấm hết số 3 bạn bấm tiếp 1 lần DEL và sau đó bạn bấm nhanh  DEL9 DEL 9 DEL 9 DEL 9 (4 lÇn) và  sau đó bạn bấm 3 lần 123456789 sau khi bấm xong 3 lần 123456789 thì bạn dời mũi tên qua mé tay phải đến khi nào bạn gặp cái dấu vuông nh­ sau(mpmpmpmpmp) thì bạn ®­a con trá vµo c¸i dÊu ph©n sè vµbấm Alpha C rồi dấu chấm sat số 0 rồi nCr rồi lại chấm và Shift nCr bấm vậy 5 lần(C.C.P) sau đó bấm đẩy mũi tên qua mé tay phải cho đến khi cái dấu _ nhấp nháy của bạn nó nằm giữa chứ log_xorn rồi bạn bấm  Shift DEL 9 ( bấm nhanh chút nhé ) là màn hình sẽ chạy 1 đoạn đen đen sau đó bạn đè số 3 với sè 8 rồi bấm AC ( thường thì 1 cái là ra hình con heo còn nếu chưa ra bấm vài cái ) còn con rồng thì đề 3 với 9 rồi AC.
Bai khac
Đặt pass cho máy(c¸i nµy khã lµm l¾m ®Êy)JKL
-Mode REG LIN Shift ; 9 M+(26 lan) 9M+ mui ten len
-30303030.....0303 = = 01 <- (lui tien sat lai so:3)
-Shift DEL (va DEL den khi trang man hinh)
-Shift DEL (va go Password can lam cua ban vao)
-Chu y:4<<password<<8
- --> (bảy cai) va chi duoc "tiến" tìm các kí tự khác "mp" thì Del hết đi
-Khi màn hình xuất hiện trắng thì gõ lai password lần 2 va tiếp tụ tìm các kí tự khác "mp" Del hết đi.
-Đến khi màn hình chỉ còn "mp" thi ấn Del 7 cái.
-Tiep tuc ấn:Alpha M Alpha M 123..89123..89
-Khi màn hình đứng va hiện NotNotNot....thi ấn tiếp
-Shift Alpha MODE <- ^ -> CALC fdx 1/x Const ( Phần này tôi chỉ viết cho 570Ms ,còn may 500Ms thì làm tương tự chi cần thay các kí tự khác theo thứ tự các phím như máy 570Ms)và ấn mũi tên đi xuống ,Ab/c Căn bận 2 X bình ^ log ln (-) độ hyp......và theo thứ tự từ trên xuống.
-Đến khi màn hình hiện [25________________OK(t) thì ấn On
-Khi này xem màn hình đã xuất hiện số nhớ M chưa(gần như khóa máy bình thường đó) vậy là được.Nếu không thì phải làm lại từ đầu.
-Tiếp tục vào MODE Disp chọn d/c
-vào MODE EQN --> chọn 2(Degree?)
-tiếp tục ấn === và ấn ON
-Khi mở máy thì ấn tổ hợp 3 phím "Shift 7 On" và làm thao tác kiểm tra phím.Đến khi kiểm tra xong thấy có kí tự nhấp nháy thì gõ password vào và ấn = thì máy được mở.
-Chú Ý: nếu mà quên mất password thì phải tháo pin ra để vài giây và nhấn On vài cái. H
Õt

KHOA MAY
1/ mode 3 1
2/ 1 M+ --> DataFull AC 2
3/ 303030303...30303 = = 0 1
Thấy hiện 1 error là đúng (error nào cũng được), không thì làm lại bước 1
4/ < nếu thấy con trỏ chưa sau số 3 thì <<<< đến khi nó đứng ngày sau số 3 thì nhấn Shift DEL, DEL hết đến khi:
[

5/ DEL 1 cái nữa, shift DEL
6/ > tìm tất cả các kí tự khác mp thì DEL hết
7/ Sau khi del hết thì .
.
>....>....>....>....>.. đến khi nhấn ..>.. không thấy nó qua phải nữa, tức là:
....mpmp...mpmpmp
8/ Tuy DEL những kí tự khác mp nhưng cố gắng số lần DEL là lẻ (13,15,23,25,29..) thì % làm đúng sẽ cao hơn
rồi Alpha M Alpha M:
....mpmpmp....mpmpMM
rồi ấn 9999999... đến khi nó hiện bên góc trái trên của màn hình, nếu thấy chữ M hiện lên thì đúng, bạn có thể tiếp tục, không thì làm lại bước 1
8/ chọn mode Disp d/c

9/ chọn EQN bất kì
10/ Alpha M=
11/Ấn = liên tục
Xong !
#chu ý
(®Ó më m¸y th¸o pin ra Ên ON vµi lÇn råi l¾p pin l¹i)
Với máy 25.4 ,25.1 thì có cách khác nhanh hơn
Mode ..>..RED..>..LIN
S(shift) ;(Y) 9 M+ (26 lần)
9 M+
AC
Độ 0 Độ 0 ....(kịch) = AC ^
9 = = 0 1
MODE EQN 2 MODE DISP D/C
ANS =======

Mode REG Lin
1 M+ đến khi ra Data Full AC 2
gõ độ.độ.độ.độ...&# 273;ến khi ko gõ dc nữa (dấu độ và dấu chấm thập phân), nhấn = Syntax error AC
nhấn ^ 9 = = 0 1, nếu thấy máy hiện
1 _
-1.6 x10^1.1 (số khác cũng dc!)
Mode Disp d/c
Mode EQN > 2 (degree) Ans = ^ on.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét